Nới lỏng quy định tách thửa đất ở

Đất ở có diện tích tối thiểu 36 m2, mặt tiền không nhỏ hơn 3 m được tách thửa. Tùy trường hợp, UBND quận, huyện chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở

Quyết định 33/2014 thay thế Quyết định 19/2009 quy định về diện tích tối thiểu khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP HCM thực hiện việc tách thửa đất ở vừa được UBND TP HCM ban hành, có hiệu lực từ ngày 25-10. Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TP HCM theo quy định tại điều 143 và điều 144 Luật Đất đai 2013.

Diện tích tối thiểu 36 m2

Theo quyết định trên, đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TP HCM được chia làm 3 khu vực, từng khu vực có thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu khác nhau.

Khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) có diện tích tối thiểu là 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với đất chưa có nhà; 45 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3 m tại đường phố có lộ giới < 20 m đối với đất có nhà.

Khu vực các huyện ngoại thành TP HCM, diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 80 m2 (đối với đất có nhà) và 120 m2 (đối với đất chưa có nhà) Ảnh: Thu Hồng Khu vực các huyện ngoại thành TP HCM, diện tích tối thiểu được tách thửa đất là 80 m2 (đối với đất có nhà) và 120 m2 (đối với đất chưa có nhà) Ảnh: Thu Hồng

Khu vực 2 (gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), diện tích tối thiểu là 80 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m đối với đất chưa có nhà; 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với đất có nhà.

Khu vực 3 (gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ; ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), diện tích tối thiểu là 120 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7 m đối với đất chưa có nhà; 80 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với đất có nhà.

Quyết định trên cũng quy định trường hợp thửa đất khi tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật thì người sử dụng đất phải có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện, bàn giao và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Đất bị thu hồi không được tách thửa

Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu không thuộc khu vực nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì UBND quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất sang đất ở, đồng thời với việc thực hiện tách thửa. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng và tách thửa phải bảo đảm các điều kiện theo quy định. Riêng trường hợp thửa đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

Quyết định 33 cũng đã quy định cụ thể diện tích tối thiểu đối với trường hợp tách thửa để hợp thửa với mảnh đất liền kề. Cụ thể, thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa; diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định này.

Những quy định không được tách thửa đối với các trường hợp: chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 34/2013 của Chính phủ; các trường hợp tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất; thửa đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng, cho, chuyển nhượng cho nhà nước, hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại quyết định này. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày 25-10-2014 mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Được tách thửa đất nằm trong quy hoạch

Theo Quyết định 33, trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố thì vẫn được tách thửa. Một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nhà Bè nhận định: Quy định này gỡ vướng rất nhiều cho người dân trên địa bàn huyện vì thực tế lâu nay theo Quyết định 19 với những khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất thì huyện không giải quyết tách thửa.

  Võ Lê (nld.com.vn)