Quy định mới về đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam

Người định cư ở nước ngoài nếu chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không còn giấy tờ chứng minh, nếu có nhu cầu đăng ký với cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài để được xác định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó từ ngày 1/12, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam trước ngày 1/7/2009 mà không có giấy tờ chứng minh, nếu có yêu cầu thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu.

Trường hợp người yêu cầu xác định quốc tịch cư trú tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không có cơ quan đại diện thì nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc cơ quan đại diện nào thuận tiện nhất.

Theo Điều 13, khoản 2 Luật Quốc tịch sửa đổi (năm 2008) quy định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn có quốc tịch Việt Nam. Sau 5 năm từ khi Luật này có hiệu lực, kiều bào phải đến cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài để đăng ký giữ, nếu không sau ngày 1/7/2014 sẽ mất.

Sau 5 năm thực thi Luật Quốc tịch, đại diện Bộ Ngoại giao cho hay hiện chỉ khoảng 6.000 kiều bào đăng ký trên tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài. Đây được cho là con số rất nhỏ, vì thế Bộ báo cáo Chính phủ, kiến nghị nên có thời hạn mở cho các kiều bào gia hạn đăng ký. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cũng đề xuất theo hướng này.

Giữa tháng 4 vừa qua, Thủ tướng đồng ý gia hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam với người định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam thêm 5 năm. Thời hạn 1/7 sẽ được lùi đến 1/7/2019.

Xuân Hoa (vnexpress.net)